Objektif Penubuhan KAF

  1. Untuk menjadi wadah baru kepada generasi FELDA di dalam dan di luar FELDA.
  2. Untuk membantu FELDA membalas jasa bapa (JKKR),ibu (GPW)adik (MBFM serta NGO-NGO yang ada di dalam FELDA.
  3. Menyumbang bakti dan budi untuk memperkasakan FELDA.
  4. Berkongsi hasil kekayaan FELDA supaya dapat dirasai oleh semua generasi FELDA.
  5. Melestari dan memurnikan komuniti FELDA supaya menjadi contoh kepada komuniti lain.