Objektif

  • Membangunkan lebih ramai generasi baharu Felda dalam ekonomi (sektor pertanian, industri asas tani dan digital).
  • Memperkasakan sosio-ekonomi genarasi baharu Felda terutama “anak-anak Felda” secara holistik.

Visi

Menaiktarafkan sosio-ekonomi generasi Felda seiring dengan pembangunan ekonomi yang kian meningkat

Misi

Mewujudkan lebih ramai belia Felda yang berjaya dalam bidang keusahawanan terutamanya perniagaa bergerak seperti Food Truck.